• No.96 Zhenban Road, Wuyang villiage, Lijia town, Wujin District, Changzhou ከተማ, Jiangsu ጠቅላይ ግዛት, ቻይና 213176
  • (86) 13961406388 እ.ኤ.አ.
  • aoyuan@czayfj.com

የቃጫ ጨርቅ

-qttaImRR3O4kwuhusr0sQ

A1651 ናይለን ፣ ጥጥ

nAXFD1jdQTeCU8H72Nn9mg

A1637 ናይለን

mIVrehrtSPmF4VU4MmB0zg

L1674 ናይለን ፣ የሉዝ ራዮን ፣ ዱል ሬዮን

-NZOlCfVSg-spZoMUNHVWg

A1648 ናይለን ፣ ራዮን የታሸገ ክር ፣ ባለቀለም የወርቅ የታሸገ ክር

wr7XqZ4uQFelbPlh89mHiw

L16120 ጥጥ

A1664 ናይለን ፣ ራይዮን የተሰለፈ ክር ፣ ጥጥ

L1699 ናይለን ፣ ጥጥ

A1630 ናይለን ፣ ስፓንደክስ እና ሬዮን

Y1657 ፖሊስተር

1672 ናይለን

A16116 ናይለን ፣ ጥጥ

A1595 ናይለን ፣ ፖሊስተር እና ጥጥ

A1650 ናይለን ፣ ፖሊስተር የተደገፈ ክር ፣ ጥጥ

A1650 ናይለን ፣ ፖሊስተር የተደገፈ ክር ፣ ጥጥ

A1603 ናይሎን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A1678 ናይለን ፣ ፖሊስተር

A1625 ናይለን ፣ ጥጥ

A1642 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A1643 ናይለን ፣ ጥጥ

A1652 ናይለን ፣ ጥጥ

A1650 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ የታሸገ ክር

A1633 ናይሎን ፣ እስፔንክስ

A1631 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A1656 ናይለን ፣ እስፔንክስ

A1650 ናይለን ፣ ፖሊስተር የተደገፈ ክር ፣ ጥጥ

A1650 ናይለን ፣ ፖሊስተር የተደገፈ ክር ፣ ጥጥ

A1603 ናይሎን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A1678 ናይለን ፣ ፖሊስተር

A1625 ናይለን ፣ ጥጥ

A1642 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A1643 ናይለን ፣ ጥጥ

A1652 ናይለን ፣ ጥጥ

A1650 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ የታሸገ ክር

A1633 ናይሎን ፣ እስፔንክስ

A1631 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A1656 ናይለን ፣ እስፔንክስ

A1656 ናይለን ፣ እስፔንክስ

Y1624 ፖሊስተር

S1708 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ እስፓንክስ

S1611-Small, brocade ጥጥ

A1795 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታሸገ ክር

L1745 ፖሊስተር እና ስፓንክስ

L1773 ፖሊስተር ፣ ቼኒል

L1729 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታሸገ ክር

L1735 ናይለን

A1723 ናይሎን ፣ ራዮን የታሸገ ክር

L1620 ፖሊስተር

L1748-1 ናይለን ፣ ፖሊስተር ፣ ጥጥ

L1736 ናይለን ፣ ጥጥ

A1764 ናይለን ፣ እስፔንክስ

A1777 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ቪስኮስ የታሸገ ክር

A1788 ናይለን ፣ ናይለን ቦርዶኔት

L1708 ናይለን

Y18009 ፖሊስተር

L18018 ፖሊስተር, ቼኒል

A18017 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ናይለን የታሸገ ክር

L1704 ናይለን ፣ ጥጥ

A1754 ናይለን

S1759 ናይለን ፣ እስፔንክስ

A1758 ናይለን ፣ ቪስኮስ የታሸገ ክር ፣ የመስታወት ፋይበር ፣ ጥጥ ፣ የሙቅ ማቅለጫ ክር

A18002 ናይለን ፣ ቪስኮስ

A18030 ናይሎን ፣ ጥጥ ፣ ፖሊስተር እና ጥጥ

A18019 ናይሎን ፣ ጥጥ ፣ ቪስኮስ

A18019 ናይሎን ፣ ጥጥ ፣ ቪስኮስ

A18004 ናይለን ፣ ቪስኮስ

A18021 ናይሎን

A18001 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ራዮን የታጠረ ክር

A18031 ናይለን ፣ ጥጥ ፣ ፖሊስተር እና ጥጥ እና ራዮን

A18006 ናይለን ፣ ጥጥ

A18005 ናይለን ፣ ጥጥ

L18023 ፖሊስተር, ቼኒል

Y18025 ፖሊስተር

Y18025 ፖሊዬስቴ